Her går pengene

Norsk bistand i 2019:

37,8 milliarder NOK

Få skreddersydd tallene til din formidling.

Besøk Norsk bistand i tall

Landsider

Få informasjon om norsk bistand og bistandens resultater i en rekke land.

Norads landsider beskriver hva vi gjør i en rekke samarbeidsland. 

Besøk landsidene

Resultatportal

Nytter norsk bistand? I resultatportalen finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden. 

Se resultater av norsk bistand

Dette er FNs bærekraftsmål

I løpet av dette tiåret år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Og målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men alle land.

17 globale mål

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad. 

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.