Bård Vegard Solhjell på Noradkonferansen 2018
Bård Vegar Solhjell blir ny leder av Norad. Her under Noradkonferansen 2018 om sivilt samfunn.
Foto: Fredrik Naumann

Bård Vegar Solhjell blir Norad-direktør

Solhjell ble utnevnt til ny Norad-direktør i statsråd fredag 8. november. Han tiltrer 1. januar 2020.

Bård Vegar Solhjell kommer fra jobben som generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Han har bred ledererfaring, blant annet har han vært miljøvernminister, kunnskapsminister, nestleder i SV, stortingsrepresentant og statssekretær på statsministerens kontor.

Bistandsforvalter

Norad er et direktorat under Utenriksdepartementet, med ansvar for å forvalte store deler av Norges bistand til utviklingslandene. På vegne av Klima- og miljødepartementet forvalter Norad deler av regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ. I 2020 vil direktoratet få ansvar for drøye 17 milliarder kroner. Norad har rundt 260 ansatte.

Fra 2020 vil Norad få delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens Utenriksdepartementet vil ha et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretning av bistanden og representasjon på viktige internasjonale arenaer.

Privilegium

Solhjell har fått et åremål på fire år med tiltredelse fra 1. januar 2020. Han etterfølger Jon Lomøy som har vært direktør i Norad siden 2015.

- Det har vært et stort privilegium å lede det mest kompetente kunnskapsmiljøet på utvikling i Norge. Og det er et stort privilegium å gi stafettpinnen videre til en svært god, engasjert og motiverende leder som Bård Vegar Solhjell. Norad er godt rustet til å ta fatt på de store oppgavene som ligger foran i årene som kommer, sier Lomøy.

Publisert 08.11.2019
Sist oppdatert 08.11.2019