Kunnskapsbanken i Norad

Kunnskapsbanken ble etablert i Norad i mars 2018. Banken rommer i dag tre seksjoner. 

Samarbeidspartnere

Kunnskapsbanken samler innsatsen til norsk offentlig sektor. 

Se resultater av arbeidet

Kunnskapsbanken markerer ett år

Kunnskapsbanken reiser seg sakte i Norad. Har et langsiktig perspektiv.

Leder Tale Kvalvaag oppsummerer resultatene fra første året

Programmer i Kunnskapsbanken

Olje for utvikling

Olje for utvikling skal bidra til at olje og gass forvaltes med hensyn til kommende generasjoner. 

Fisk for utvikling

Norge bidrar til bærekraftig fiske i utviklingsland. Fisk for utvikling bygger på norsk kompetanse innen fiskeri og havbruk.

Skatt for utvikling

Programmet skal bidra til å forbedre skattesystemene i utviklingsland og øke skatteinntektene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 

Likestilling for utvikling

Program for faglig samarbeid om likestilling mellom Norge og myndigheter som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling.

Statistikksamarbeidet

Bedre statistikk kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland. 

Høyere utdanning og forskning

Norge har støttet kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland i flere tiår. To programmer viderefører innsatsen. 

Innovasjon

Norge jobber innovativt på flere temaområder, deriblant utdanning og helse. Visjon2030 fremmer fattigsdomsreduksjon gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger.  

Institusjonssamarbeidet innen energi

Tilgang til pålitelige energitjenester til en overkommelig pris er avgjørende for både økonomisk og sosial utvikling.