Gørild Dagmar Mathisen

Stilling

Leder
Fung. avdelingsdirektør

Avdeling

Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett
+4723980164
+4723980029