Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning som kommer utviklingsland til gode.

Dette skjer gjennom støtte direkte til institusjoner i utviklingsland og til kapasitetsbygging av institusjoner i sør i samarbeid med norske høgskoler og universitet gjennom Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (NORHED).  En betydelig andel av tilskuddsmidlene til kunnskapsutvikling kanaliseres gjennom Norges Forskningsråd. Seksjonen yter faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og utenriksstasjoner innen sitt fagområde.

Ansatte