Tildelingsbrev

Norads oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.
Publisert 07.01.2018
Sist oppdatert 01.11.2019